Alimenty na dziecko – jak się o nie ubiegać?

Alimenty na dziecko - jak się o nie ubiegać?

Alimenty na dziecko to najważniejszy ze wszystkich obowiązków alimentacyjnych. Komu jeszcze przysługują alimenty i jak się o nie ubiegać?

Decydując się na rozwód trzeba liczyć się z tym, że przy okazji decyzji rozwodowej, mogą zostać zasądzone alimenty na dziecko, ale też np. na drugiego małżonka, zwłaszcza jeśli ubiegamy się o rozwód z orzeczeniem o winie.

Alimenty na dziecko lub alimenty na żonę. Komu jeszcze przysługują alimenty?

Obowiązek alimentacyjny regulują przepisy kodeksu cywilnego. Najczęściej spotykanym przypadkiem są alimenty na dziecko. Czasami jednak podczas rozwodu sąd zdecyduje też o przyznaniu alimentów na drugiego małżonka np. alimenty na żonę, zwłaszcza jeśli nie może się ona samodzielnie utrzymać, albo jej sytuacja materialna po rozwodzie znacząco się pogorszyła. Dzieje się tak często zwłaszcza wtedy, gdy nastąpi zniesienie współwłasności czy nierówny podział majątku po rozwodzie. Obowiązkiem alimentacyjnym są jednak objęci zgodnie z przepisami wszyscy krewni w linii prostej, a także rodzeństwo, wobec osoby, która nie może się sama utrzymać. Alimenty mają tzw. charakter osobisty, oznacza to, że nie można ich zbyć, zrzec się czy przenieść na inną osobę.

Jak ubiegać się o alimenty na dziecko?

Ubiegając się o alimenty warto pamiętać, że roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem 3 lat. Jednocześnie jeśli podczas rozwodu nie wnioskowaliśmy o alimenty na dziecko, to pozew o alimenty można złożyć także w późniejszym terminie.Sprawa może jednak trochę potrwać, gdyż osoba, od której ubiegamy się np. o alimenty and dziecko, ma prawo przygotować odpowiedź na pozew o alimenty. Decydując się na wytoczenie powództwa należy pamiętać o konieczności przygotowania odpowiednich dokumentów, które trzeba będzie złożyć do właściwego sądu. Do dokumentów tych należą w szczególności akty stanu cywilnego oraz dokumenty potwierdzające bieżące potrzeby np. wydatki na dziecko, które pomogą w ustaleniu wysokości alimentów. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, trzeba zgromadzić dowody, na podstawie których sąd będzie mógł orzec o winie jednego z małżonków. Warto jednak pamiętać o tym, że alimenty na dziecko przysługują także wtedy, jeśli rozwód jest orzekany bez orzeczenia o winie.

Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko?

Przyznając alimenty na dziecko sąd weźmie pod uwagę sytuację finansową osoby, która ma płacić alimenty. Kwota musi być adekwatna do zarobków, a jednocześnie osoba zobowiązana do płacenia alimentów po ich opłaceniu musi posiadać wystarczające środki do życia. Wysokość alimentów zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego musi być bowiem ustalona w oparciu zarówno o potrzeb uprawnionego, jak i możliwości zobowiązanego. Ubiegając się o alimenty na dziecko, warto przedstawić koszty utrzymania dziecka, wysokość wydatków związanych z edukacją czy leczeniem, aby uzyskać jak najbardziej korzystną kwotę alimentów. Wysokość alimentów nie jest jednak rzeczą stałą, lecz może być zmieniona. Alimenty mogą zostać zarówno zmniejszone, jak i możliwe jest powiększenie alimentów. Dzieje się tak w wyniku zmiany sytuacji materialnej osoby płacącej alimenty np. utrata przez taką osobę pracy czy pogorszenie się jej sytuacji finansowej np. na skutek choroby, a także przez zwiększenie potrzeb osoby, która otrzymuje alimenty np. konieczność wyprowadzki z dotychczas zajmowanego mieszkania czy wyższe koszty wynajmu. Wysokość alimentów może być jednak zmieniona jedynie decyzją sądu. Zdarzają się też sytuacje, kiedy to alimenty zostaną całkowicie uchylone.

Materiał powstał przy współpracy Kancelarii Radcy Prawnego rozwody – Kraków.

Najnowsze

Leave a Comment