Jak działa Forex?

Jak działa Forex?

Forex to międzynarodowy rynek wymiany walut. Jest to skrócona nazwa tegoż rynku w języku angielskim (Foreign Exchange Market).

W jaki sposób funkcjonuje rynek Forex? 

Przeprowadzanie transakcji walutowych na giełdzie Forex można zlecać od godz. 23:00 w niedzielę do godz. 22:00 w piątek polskiego czasu. W weekendy, jak i w istotne święta giełda tan pozostaje zamknięta. Forex poza świętami i weekendami nie usypia. Strefy czasowe sprawiają, iż kiedy w jednej części świata giełda jest zamykana, w drugiej dopiero rozpoczyna pracę. Zdecydowanie najwcześniej otwiera się dla inwestorów giełda w mieście Wellington, które znajduje się na terenie Nowej Zelandii. Jako ostatnia w kolejności swoje podwoje, otwiera zawsze giełda usytuowana w Nowym Jorku. Rynek Forex rozwinął się bardzo szybko, razem z rozpowszechniającym się dostępem do internetu. Transakcji w imieniu inwestorów indywidualnych, dokonują profesjonalni brokerzy z użyciem sieciowych platform inwestycyjnych. Niewątpliwie decyzję na temat zakupu czy sprzedaży wybranej waluty nie są podejmowane przez nich samych, ale za każdy razem po konsultacji z inwestorami. Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z rynkiem Forex, kliknij tutaj, celem zapoznania się ze szczegółami. 

Kto może zostać uczestnikiem rynku Forex? 

Jego uczestnikiem może stać się praktycznie każda osoba. Forex to rynek, który dostępny jest nie tylko dla większych inwestorów, ale również i dla klientów indywidualnych. Największymi udziałowcami tegoż rynku są fundusze hedgingowe, banki komercyjne i centralne. Pojawia się również na nim coraz większa ilość indywidualnych inwestorów. Każdy spośród tych udziałowców ma wyłącznie jeden, jedyny cel: osiąganie dodatniej stopy zwrotu. Walutę na omawiany rynek dostarczają największe banki, które swoją działalność prowadzą na całym świecie. Wśród banków biorących udział w rynku Forex znajdują się przede wszystkim banki komercyjne. W imieniu klientów indywidualnych inwestowaniem zajmują się doświadczeni brokerzy. Wielu spośród nich pracuje również dla instytucji. 

Rodzaje zleceń na rynku Forex 

Zarządzanie rachunkiem wymagać będzie szeregu różnych rodzajów zleceń. Wśród nich najbardziej popularne są zlecenia: 

  • Entry Limit – mogą zostać wykorzystane celem zakupu albo sprzedaży walut po kursie, który został wcześniej określony przez inwestora,
  • Limit Order – są to zlecenia, których złożenie jest przyczyną zamknięcia pozycji, kiedy waluta osiąga kurs, który został wcześniej wyznaczony przez inwestora,
  • Stop Loss – pozycje są zamykane wówczas, gdy waluta osiągnie wybrany kurs. 

Najnowsze

Leave a Comment