Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Ludzie zamieszkujący tereny o rozproszonej zabudowie nie mają możliwości skorzystania ze zbiorczej kanalizacji, dlatego powinni wybudować domową oczyszczalnię ścieków. Jest to urządzenie ekologiczne, które nie wymaga trudnej i czasochłonnej obsługi a działa naprawdę przez długi czas. Obliczono, że roczny koszt korzystania z przydomowego oczyszczania ścieków waha się w granicach 250 złotych. Zachętą dla osób zastanawiających się nad takim rozwiązaniem powinien szybki zwrot poniesionych nakładów finansowych, najczęściej po 3 latach.

Jak działa domowa oczyszczalnia ścieków?

   Działanie takiego urządzenia polega na aktywowaniu procesów biologicznych, które spowodują rozkładanie nagromadzonych ścieków na nieszkodliwe związki mineralne, które nie zagrażają środowisku.Tak oczyszczone ścieki mogą zostać odprowadzone do rowu melioracyjnego, gruntu a także rzeki bez obawy przed skażeniem. Przydomowe oczyszczanie ścieków odbywa się na dwóch poziomach to znaczy beztlenowe i tlenowe.

   W osadniku gnilnym rozpoczynają się cykle biochemiczne, które powodują bakterie beztlenowe a także odbywa się floatacja i sedymentacja (zjawiska chemiczne). Treść stała osadu fermentuje i dochodzi do jego rozkładu na związki, które podlegają rozpuszczeniu w wodzie oraz nierozpuszczalne sole mineralne. Po kilku dniach i przejściu cieczy przez kosz filtracyjny tworzy się szara woda, która spływa do tzw. studzienki rozdzielczej. Po wydostaniu się z osadnika gnilnego ścieki podlegają kolejnemu etapowi oczyszczania już w warunkach tlenowych. Dochodzi do rozkładu i neutralizowania zanieczyszczeń niebezpiecznych dla środowiska.

Rodzaje domowych oczyszczalni ścieków

  Jeżeli warunki glebowe stwarzają taką możliwość budowane są drenażowe przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dzieje się tak ze względu na ponoszenie niższych kosztów zarówno przy budowie jak i podczas użytkowania. Do droższych rozwiązań, które jednak są konieczne w trudniejszych warunkach należą oczyszczalnie roślinne i biologiczne.

Drenażowa domowa oczyszczalnia ścieków

   Ten rodzaj oczyszczalni cieszy się sporym powodzeniem, ponieważ jest prosty i nieawaryjny. Jego działanie sprowadza się do wykorzystania osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego. Taka procedura jednak potrzebuje gruntu przepuszczalnego oraz prawidłowo poprowadzonych rur drenarskich.

Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków

   W tym przypadku nie ma ograniczeń, co do rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych. Jedyną niedogodność stanowią spore nakłady finansowe. Do wybudowania takiego urządzenia konieczny jest zbiornik najczęściej wykonywany z lekkiego laminatu poliestrowo-szklanego.

Roślinne oczyszczalnie ścieków

  Taka forma oczyszczalni oprócz podstawowej funkcji daje również efekt dekoracyjny i zapewnia dobrą wydajność. Oczyszczone ścieki mogą zostać użyte do celów gospodarczych lub jako ociek do stawu. Wadą są wymagania odnośnie dużej powierzchni oraz wysokich kosztów budowy. Ponadto w okresie zimowym, gdy nie ma użytkowników złoże może zamarznąć.

Frukko – producent oczyszczalni przydomowych.

Najnowsze

Leave a Comment