Jakie są obszary efektywności budynków w systemie BREEAM?

Jakie są obszary efektywności budynków w systemie BREEAM

Efektywność budynku w systemie certyfikacji BREEAM możemy podzielić na trzy części: dotyczącą komfortu użytkowników, wpływu na środowisko naturalne i kosztów eksploatacji. To najbardziej ogólny podział. Kryteria zostały bowiem określone w aż jedenastu kategoriach. Na czym polega maksymalizacja efektywności w najważniejszych z nich?

Zarządzanie

W tym obszarze praca zaczyna się już na etapie tworzenia założeń projektowych. Powinna zostać uwzględniona jakość materiałów budowlanych (w tym możliwość ich recyklingu) i wpływ budowy na sąsiadujące nieruchomości. Odpowiednie zarządzanie na etapie powstawania obiektu z punktu widzenia zielonego budownictwa powinno brać pod uwagę zmniejszenie zużycia wody i energii. Gdy zaś nieruchomość przechodząca proces certyfikacji BREEAM zacznie być użytkowana, dobry zarządca powinien zadbać o poinformowanie wszystkich zainteresowanych osób o polityce ekologicznej dotyczącej budynku.

Zdrowie i dobre samopoczucie

Użytkownicy obiektu powinni czuć się komfortowo. Na ich dobre samopoczucie wpływa między innymi właściwie dobrane oświetlenie, komfort termiczny i właściwa wentylacja. Jeżeli budynek jest wykorzystywany jako biuro, należy zadbać również o niski poziom hałasu i zapewnić umożliwiającą odpoczynek infrastrukturę.

Energia i woda

To kategoria przede wszystkim ekologiczna, ale wpływa ona również na koszty ponoszone przez inwestora. Kluczowe jest zmniejszenie zużycia wody i prądu podczas budowy – to etap, na którym wymaga to niestety największych poświęceń. Jakie działania mogą się przyczynić do oszczędności już w trakcie eksploatacji obiektu? Może to być na przykład używanie wodooszczędnej armatury albo zaplanowanie systemu pozwalającego na wykorzystanie wody deszczowej.

Transport

Infrastruktura budynku spełniającego kryteria certyfikacji BREEAM powinna zachęcać do korzystania z najbardziej ekologicznych środków transportu: roweru i miejskiej komunikacji zbiorowej. Należy więc zadbać o prysznice i miejsca, w których cykliści mogliby się przebrać, jak również zapewnić łatwy dostęp do jak największej liczby przystanków autobusowych i tramwajowych.

Zagospodarowanie terenu i odpady

W tej kategorii oceniany jest stopień poprawy wartości ekologicznej terenu. Jeśli zazielenimy teren, który do tej pory był zabudowany, otrzymamy dodatkowe punkty. Sprawdzana jest oczywiście również skuteczność segregacji odpadów na terenie obiektu przechodzącego proces certyfikacji BREEAM.

Innowacje

To obszar najtrudniejszy do zdefiniowania. Punktowane jest każde dodatkowe narzędzie, które zwiększa efektywność budynku. Im bardziej prekursorski jest obecny w obiekcie system, tym lepiej. Sprawdzenie wpływających na ekologię nowinek jest konieczne, jeśli chcemy w dziedzinie technologii zielonego budownictwa robić ciągły postęp. 

System BREEAM uwzględnia wszystkie istotne obszary efektywności budynku. Certyfikacja daje użytkownikom gwarancję korzystania z najlepszych możliwych rozwiązań, które skutecznie godzą możliwości i potrzeby inwestora, komfort osób przebywających w budynku i dbałość o środowisko naturalne.

Najnowsze

Leave a Comment