Kiedy zobowiązanie staje się solidarne? Sprawdź!

Kiedy zobowiązanie staje się solidarne Sprawdź!

Podżyrowałeś kredyt przyjacielowi, który nie spłaca kolejnych rat? A może zdarzyło ci się zaciągnąć zobowiązanie finansowe ze współmałżonkiem? To tylko przykładowe sytuacje, w których mogło powstać zobowiązanie solidarne. Co to tak naprawdę oznacza i jak wyglądają wówczas prawa oraz obowiązki każdej ze stron? Dowiedz się więcej!

Zobowiązanie solidarne, czyli co?

Zobowiązanie solidarne powstaje w sytuacji, kiedy zgodnie z podpisaną umową odpowiedzialność wobec wierzyciela za powstały dług ponosi więcej niż jedna osoba. Najczęściej dzieje się tak wówczas, gdy:

  • osoba zaciągająca pożyczki potrzebuje żyranta – a więc osoby, która zobowiąże się do spłaty długu, gdyby pożyczkobiorca go nie regulował;
  • zobowiązanie jest zaciągane wspólnie przez kilka osób w ramach jednej umowy – dzieje się tak np. kiedy małżonkowie lub wspólnicy biorą razem kredyt albo wspólnie podpisują umowę na konkretne usługi.

Kiedy powstanie zobowiązanie solidarne, wszyscy dłużnicy ponoszą jednakową odpowiedzialność za ostateczne uregulowanie wierzytelności aż do momentu jej całkowitej spłaty. A to oznacza, że każdy z nich może zostać zobligowany do uregulowania długu, który powstał z winy innej osoby będącej stroną umowy – np. wspomnianego kredytobiorcy niespłacającego rat.

Jakie są prawa i obowiązki wierzyciela zobowiązaniu solidarnym?

Solidarna odpowiedzialność dłużników wobec wierzyciela oznacza, że w sytuacji, gdy pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązania, może on zażądać uregulowania należności:

  • wszystkich dłużników;
  • wybranych dłużników;
  • jedną osobę z grona dłużników.

Prawo nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń. Oznacza to, że wierzyciel może wobec tej jednej osoby lub wybranej grupy dłużników prowadzić działania windykacyjne – zarówno polubownie, jak i na drodze sądowej (włącznie z egzekucją komorniczą). A zatem nawet jeśli ty wywiązujesz się ze swojej części zobowiązania (np. płacisz swoją część miesięcznej raty), odpowiadasz za działania innych dłużników. W efekcie to wobec ciebie mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne i finansowe.

Ponosisz solidarną odpowiedzialność za dług i co dalej?

Zastanawiasz się, co robić, jeśli wierzyciel zgłosił się do ciebie z uwagi na zobowiązanie solidarne, jakie ponosisz? Najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze uzgodnienie z nim warunków spłaty należności – to pozwoli ci załatwić sprawę na drodze ugody, bez komplikacji i dodatkowych kosztów z tytułu sprawy sądowej czy działań komornika. Jeśli obsługę długu prowadzi np. Ultimo – możesz go rozłożyć na bardzo dogodne i niskie raty, dzięki czemu spłata będzie bezpieczna i przebiegnie bez stresu.

A co dalej? Masz również możliwość dochodzenia swoich praw – na drodze tzw. roszczenia regresowego. Oznacza to, że możesz domagać się od pozostałych dłużników rekompensaty finansowej, a więc spłacenia części lub całości uregulowanego przez ciebie zobowiązania. W ten sposób odzyskasz należne pieniądze, a jednocześnie będziesz spać spokojnie – nie obawiając się, że ciążące na tobie, w związku ze zobowiązaniem solidarnym, długi pociągną za sobą poważne konsekwencje prawne.

Najnowsze

Leave a Comment