Ryzyko związanie z korzystaniem z dźwigni finansowej na forex

Ryzyko związanie z korzystaniem z dźwigni finansowej na forex

Forex to międzynarodowa giełda walutowa, która przyciąga wielu spekulantów. W jaki sposób działa? Jak kształtuje się ryzyko związane z korzystaniem z dźwigni finansowej na forex? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działa forex?

Przed wyjaśnieniem tego, jak wygląda ryzyko związane z korzystaniem z dźwigni finansowej na forex warto opisać to, w jaki sposób działa giełda walutowa. Otóż, forex to międzynarodowa giełda walutowa, gdzie zdecydowaną większość transakcji (ponad 90%) stanowi spekulacja. Handel walutami na forex odbywa się bowiem w czasie rzeczywistym przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku. Podkreślić warto również fakt, że inwestorami są w tym przypadku zarówno globalne instytucje finansowe, czy banki, jak i osoby prywatne, a dzienne obroty na forex przekraczają 5 bilionów dolarów. Sam handel walutami odbywa się w parach, które są klasyfikowane jako:

  • Majors — o najważniejszym znaczeniu, które tworzą waluty należące do dużych światowych gospodarek — EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF;
  • Minors — pary tworzone przez walutę z grupy Majors oraz jedną mniej znaczącą, np. USD/CAD, AUD/USD;
  • pary egzotyczne — połączenie, w którym jedna z walut należy do kraju rozwijającego się,np. USD/RON.

Jak zacząć inwestować na giełdzie walutowej?

Handel walutami na forex to forma inwestycji, która jest dostępna praktycznie dla każdego. Wystarczy bowiem posiadać rachunek maklerski, który pozwoli inwestować na giełdzie walutowej. Otworzyć można go klikając w link inwestuj z Saxo, który przenosi do konkretnej oferty brokera. Warto jednak mieć świadomość, że jego wybór powinien być świadomy, co wynika z faktu, że uzależnione są od niego nie tylko możliwości finansowe, ale również wiele innych kwestii. Do najważniejszych z pewnością należy komfort inwestowania, wiarygodność brokera, czy poziom oferowanego przez niego wsparcia technicznego. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera opisane artykuł przedstawiający mechanizmy zawierania transakcji na forex.

Ryzyko związane z korzystaniem z dźwigni finansowej na forex

Z czego wynika rosnąca popularność inwestowania na forex? Przede wszystkim z tego, że handel na giełdzie walutowej pozwala osiągnąć naprawdę atrakcyjne zyski. Jest to możliwe dzięki dźwigni finansowej, która pozwala zawierać transakcje o zdecydowanie większej wartości niż posiadany kapitał. Warto jednak mieć świadomość, że korzystanie z dźwigni finansowej, czyli lewarowania wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, co sprawia, że błędna decyzja może spowodować błyskawiczną utratę posiadanego kapitału. Przy korzystaniu z dźwigni finansowej staje się on bowiem depozytem zabezpieczającym. W efekcie korzystając z lewarowania należy być ostrożnym oraz opierać swoje decyzje na rzetelnych analizach, co pozwala zminimalizować poziom ryzyka.

Podsumowując należy stwierdzić, że ryzyko związane z korzystaniem z dźwigni finansowej sprawia, że inwestor może uzyskać atrakcyjne zyski lub ponieść błyskawiczne straty. W związku z tym podstawą jest ostrożność, która umożliwia jego minimalizowanie.

Najnowsze

Leave a Comment