Zewnętrzny nadzór budowlany

Zewnętrzny nadzór budowlany

Budowa domu to najważniejsza inwestycja w życiu człowieka. Najczęściej  jest finansowana ze środków pochodzących  z kredytu. Inwestor nie chce, aby po latach wyszła jakaś wada. Niestety, nie wszystkie firmy budowlane zachowują dokładność i staranność oraz przestrzegają obowiązujących norm.  Aby zabezpieczyć budowę domu przed niedoróbkami, warto zainwestować w zewnętrzny nadzór budowlany, który kontroluje prace budowlane.

Czym jest nadzór budowlany?

Budując dom, inwestor bierze pod uwagę koszty zakupu działki, doprowadzenia niezbędnych mediów, projektu domu, materiałów budowlanych i ekipy.  Jeżeli inwestor nie zna się na pracach budowlanych, ufa w stu procentach ekipie, to nie jest w stanie nadzorować prawidłowego wykonania projektu. Niestety, zdarza się, że firmy remontowe wprowadzają „swoje poprawki” do projektu lub sugerują inwestorowi wprowadzenie zmian, które mogą przynieść oszczędności w kosztach lub przyśpieszyć prace budowlane. Zmiany nie zawsze są dobre dla konstrukcji i funkcjonalności budynku.

Gwarancję wykonania wszystkich prac i technologiczną  poprawność poszczególnych etapów budowy, zapewni nadzór budowlany. Polega on na zleceniu wykwalifikowanemu specjaliście weryfikacji  przebiegu prac budowlanych. Może on dotyczyć konkretnego etapu budowy – albo wszystkich, od początku do końca. Zaleca się to drugie rozwiązanie, bowiem wykrycie uchybień w technice budowlanej już po wykonaniu określonych prac, oznacza konieczność korekty, a więc dodatkowe koszt, których budujący dom chce uniknąć. Ważne jest więc, aby wybierać sprawdzone firmy budowlane.

Zadania zewnętrznego nadzoru budowlanego

Budowa domu to inwestycja na lata. Dlatego warto zatrudnić zewnętrzny nadzór budowlany, który reprezentuje inwestora na budowie i sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zewnętrzny nadzór budowlany sprawdza jakość wykonanych robót oraz użytych materiałów. Nie dopuszcza do wykorzystania materiałów wadliwych, czy niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Bierze udział w odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz potwierdza faktyczne wykonanie czynności i usunięcie wszelkich wad. 

Uprawnienia zewnętrznego nadzoru budowlanego

Zgodnie z prawem budowlanym osoba mająca uprawnienia do nadzoru budowlanego może wydawać kierownikowi budowy polecenia, które musi odnotować w dzienniku budowy, np.: usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub badań, przedstawienia dokumentacji robót budowlanych. Zewnętrzny nadzór budowlany może żądać od kierownika budowy wstrzymania prac budowlanych,  gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub była niezgodna z projektem.

Zewnętrzny nadzór budowlany to pewność, że budowa domu przebiega zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. Jest korzystny dla inwestora. Świadomość obecności stałej kontroli na budowie, wymusza na ekipie budowlanej dokładne wykonywanie prac.

Najnowsze

Leave a Comment