Cesja leasingu – co warto wiedzieć?

Cesja leasingu - co warto wiedzieć?

Cesja leasingu to przeniesienie umowy na nowego właściciela. Na czym to dokładnie polega? Kto może przejąć leasing? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega cesja leasingu?

Cesja leasingu to nic innego jak zmiana dotychczasowego leasingobiorcy, czyli cedenta na nowego, który pełni w tym przypadku rolę cesjonariusza. W efekcie przejmuje on leasing, czyli zarówno jego przedmiot, jak i obowiązek spłaty rat leasingowych. Co istotne spłata kontynuowana jest na dotychczasowych zasadach, a nowy leasingobiorca może odkupić leasingowany przedmiot na warunkach ustalonych w pierwotnej umowie. Co daje cesja leasingu? Z punktu widzenia dotychczasowego leasingobiorcy pozwala pozbyć się niechcianego samochodu lub maszyny, która została wzięta w leasing. Przejmujący leasing może z kolei dysponować prawie nowym samochodem, czy maszyną bez konieczności oczekiwania na ich wyprodukowanie.

Kto może przejąć leasing?

Z cesji leasingu zgodnie z obowiązującymi przepisami może skorzystać firma działająca w dowolnej formie prawnej bądź fundacja. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że leasingodawca przed udzieleniem zgody na przeprowadzenie cesji weryfikuje nowego leasingobiorcę dokładnie na tych samych zasadach, które są stosowane przy pierwotnym udzielaniu leasingu. W zależności od leasingowanego przedmiotu oraz rocznika jego produkcji może to być zatem procedura uproszczona bądź ścieżka standardowa. Warto również wiedzieć, że leasing poprzez cesję może nie udać się firmom, które działają na rynku krótko bądź nie generują odpowiednich dochodów.

Leasing – w jakich sytuacjach sprawdza się cesja?

Leasing to rozwiązanie, z którego korzysta naprawdę wielu przedsiębiorców, co w dużej mierze wynika z faktu, że sprawdza się on w wielu sytuacjach. Kiedy natomiast sprawdza się cesja leasingu? Przykładem może być m.in.:

  • chęć zmiany auta na inne, ponieważ cedując dotychczasową umowę leasingu na nowego właściciela można skorzystać nie tylko z kolejnego leasingu, ale uzyskać również odstępne;
  • fakt, że nie opłaca się zakończyć umowy leasingu przed czasem, a okres ten zgodnie z przepisami wynosi 40% okresu amortyzacji danego przedmiotu;
  • trudna sytuacja finansowa firmy, która uniemożliwia dalszą spłatę rat leasingowych w wyznaczonym terminie;
  • fakt, że środek trwały wzięty w leasing przestał być potrzebny w firmie, a co za tym idzie generuje wyłącznie koszty wynikające z konieczności spłaty rat leasingowych;
  • chęć wykupu prywatnego, ponieważ są to zasady, z których mogą skorzystać jedynie właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych;
  • zmiana formy prawnej firmy (np. ze spółki cywilnej na spółkę z o.o.), co powoduje konieczność wykonania cesji leasingu mimo iż przedmiot wykorzystywany jest w ten sam sposób.

Podsumowując należy stwierdzić, że cesja leasingu to możliwość przeniesienia praw i obowiązków związanych z korzystaniem z umowy leasingowej na innego przedsiębiorce. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie on pozytywnie zweryfikowany przez leasingodawcę. Chcąc skorzystać z oferty leasingu warto zapoznać się natomiast z ofertą dostępną na leason.pl.

Najnowsze

Leave a Comment