Czym jest depozyt zabezpieczający?

Czym jest depozyt zabezpieczający?

Inwestując swoje oszczędności zawsze należy liczyć się z ryzykiem strat. Nie ma inwestycji, która dawałaby duży zwrot bez ryzyka straty. Oczywiste jest, że każdy inwestor liczy się z ryzykiem, jednak chciałby się zabezpieczyć przed przekroczeniem pewnego progu strat. Na szczęście brokerzy dysponują mechanizmami zabezpieczającymi przed całkowitą stratą inwestycji. Brokerzy nie tylko umożliwiają ci wykorzystanie tych mechanizmów, ale wręcz wymagają ich używanie. Już od kilku lat licencjonowani brokerzy są zobowiązani zapewnić ochronę przed ujemnym saldem. Oznacza to, że maksymalna strata nie będzie większa niż nasze włożone pieniądze. Inaczej mówiąc, nie zadłużymy się u brokera. Mechanizm chroniący przed tym nazywany jest depozytem zabezpieczającym.

Co to jest depozyt zabezpieczający?

Pieniądze na koncie inwestycyjnym nazywane są depozytem lub z języka angielskiego margin. Możemy handlować tylko pieniędzmi na tym rachunku. Część tych pieniędzy automatycznie jest blokowana jako zabezpieczenie na poczet ewentualnych strat. Wartość depozytu zabezpieczającego na rynku Forex waha się w przedziale od 1% do 5%. Margin nie jest prowizją czy kosztem transakcji. Te pieniądze cały czas należą do inwestora i przy zamknięciu konta można je wypłacić. Chcąc otworzyć opcję, na przykład na 100€ przy 2% margin level (poziomie depozytu) na koncie inwestycyjnym, powinniśmy mieć 100€ + 100€*2% = 102€. Depozyt zabezpieczający pokazuje swoją przydatność przy transakcjach lewarowanych.

Zabezpieczenie transakcji lewarowanych

Na rynku Forex bardzo popularne są transakcje lewarowane. Czym właściwe są te transakcje lewarowane? Otóż są to transakcje, gdzie wykorzystywany jest mechanizm tzw. dźwigni finansowej lub lewara. Lewar daje nam możliwość inwestowania większej kwoty niż posiadanej. Na przykład dźwignia 5:1 daje nam możliwość zainwestowania pięciokrotnie większej kwoty niż włożona w zlecenie. „Pożyczamy” pieniądze od brokera na większa inwestycję. Depozyt zabezpieczający ma za zadanie zabezpieczyć nas przed zaciągnięciem kredytu ponad nasz rachunek. Spójrzmy na poniższy przykład dokładnie wyjaśniający zasadę działania depozytu.

Jeżeli dźwignia finansowa wynosi 1:5, a wielkość pojedynczego kontraktu (1 lot) wynosi 10 000€, to wartość depozytu zabezpieczającego obliczymy ze wzoru lewar razy wartość lotu. W naszym przykładzie będzie to 0,2*10 000€ = 2 000€.

Aby móc handlować, powinniśmy mieć na rachunku więcej niż depozyt zabezpieczający. Nadwyżka ta nazywana jest free margin. Jeżeli na koncie mamy zdeponowane 2500€, to w naszym przypadku free margin wynosi 500€. W skutek wahań rynku nasze kontrakty mogą tracić na wartości. Z 2000€, które zainwestowaliśmy może okazać się, że wartość kontraktu wynosi 1800€. Wartość spadła o 10% i wtedy wartość naszego depozytu wynosi 90%. Brokerzy ustalają minimalną wartość procentową dla której zaczynają uruchamiać mechanizmy zabezpieczające. Wartość ta nazywana jest Stop Out. Po przekroczeniu tego progu broker zaczyna zamykać pozycje. zaczynając od najbardziej stratnych pozycji. Jeżeli dalej poziom depozytu zabezpieczającego cały czas jest poniżej wartości Stop Out, automatycznie zamykane są kolejne pozycje. Najczęściej wartość Stop Out wynosi 30-50%. Jeżeli chcemy zredukować straty, możemy sami podnieść poziom do 70-80%.

Obawiając się strat możemy ustawić zlecenie Stop-Loss, które zachowuje się podobnie do Stop-Out. Jeżeli wartość kontraktu spadnie do ustalonego przez nas poziomu zostaje on automatycznie zamknięty. Czasem lepiej zaakceptować niewielkie straty niż czekać na odwrócenie się rynku.

Jak widać wbudowane mechanizmy zabezpieczające nie pozwolą nam na stworzenie ujemnego salda na rachunku. Nie dojdzie do sytuacji, że musimy oddać pieniądze brokerowi, jednak musimy pamiętać, żeby inwestować tylko wtedy gdy mamy nadwyżkę, którą możemy przeznaczyć na ewentualne straty.

Najnowsze

Leave a Comment