Zatrudnianie studentów a obowiązki kadrowe – co warto wiedzieć?

Zatrudnianie studentów a obowiązki kadrowe – co warto wiedzieć

Umowa zlecenie czy umowa o pracę? Zatrudnianie studentów może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla pracodawcy. Niezależnie od formy zatrudnienia, wiąże się to z koniecznością wykonywania określonych obowiązków kadrowych, jakie nakłada na przedsiębiorcę nasz ustawodawca. Wygodnym rozwiązaniem jest outsourcing usług księgowych i kadrowych. Dowiedz się o czym musisz pamiętać, zatrudniając studenta.

Student w firmie – czy warto?

Jeśli chcesz obniżyć koszty personalne w swojej firmie, zatrudnij studentów. Dotyczy to jednak prac wykonywanych na podstawie umowy zlecenia. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, pracodawca nie korzysta z żadnych ulg. Wynagrodzenie studenta lub ucznia, który nie ukończył 26 r.ż. nie podlega ozusowaniu. Sprawdź, kiedy nie musisz odprowadzać składek za swoich podwładnych.

Umowa zlecenie ze studentem

Zgodnie z naszym porządkiem prawnym, studentem jest osoba pobierająca naukę na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego lub drugiego stopnia. Status ten traci się z chwilą zdania egzaminu dyplomowego, a także w przypadku skreślenia z listy studentów. Obowiązuje do 30 września danego roku i do tego dnia pracodawca korzysta z ulg w opłacaniu składek. Z tytułu umowy zlecenia zawartej ze studentem nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady.

Oskładkowanie wynagrodzenia studenta

Od umowy zlecenia zawartej ze studentem pracodawca będzie musiał odprowadzać składki ZUS, jeśli wcześniej zawarł z nim umowę o pracę. Wówczas oskładkowaniu podlega suma wynagrodzeń studenta z tytułu umowy o pracę i umów zlecenia. Kolejnym przypadkiem, w którym pracodawca nie korzysta z ulg w opłacaniu składek przy zatrudnianiu studenta jest ukończenie przez niego 26 r.ż, a także skreślenie z listy studentów. W dniu 26 urodzin oraz następnego dnia po wykreśleniu z listy powstaje obowiązek zgłoszenia studenta do ZUS.

Ewidencja czasu pracy studenta

Niezależnie od tego, czy zatrudniamy studenta na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia, fakt ten rodzi szereg obowiązków kadrowych po stronie pracodawcy. Jednym z nich jest konieczność ewidencjonowania czasu pracy, który pozwoli określić kwotę wynagrodzenia studenta. Należy przy tym pamiętać o minimalnej stawce zagwarantowanej przepisami prawa. Szereg wymogów prawnych związanych z prowadzeniem ewidencji czasu pracy sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na outsourcing kadr i płac. W czasach nieustannej zmiany przepisów prawnych, obsługa kadrowo-płacowa przez wykwalifikowaną firmę zewnętrzną pozwala zaoszczędzić wiele czasu i skupić się na prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Podatek od umów zawartych ze studentem

Zmiana przepisów prawnych, która miała miejsce w sierpniu bieżącego roku, wprowadza ulgę podatkową dla osób do 26 r.ż. Oznacza to, że większość studentów będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga dotyczy przychodów ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia do wysokości nieprzekraczającej w 2019 r. kwoty 35 636,67 zł. Korzystanie z ulgi wymaga złożenia u pracodawcy wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek. Również z uwagi na skomplikowane przepisy podatkowe i szereg wyjątków od zasad ogólnych, outsourcing usług księgowych sprawi, że przedsiębiorca będzie mógł spać spokojnie.

Dokumentacja personalna – zmiana okresu przechowywania

Dotychczas okres przechowywania dokumentacji personalnej wynosił 50 lat. Przepisy, które weszły w  życie z dniem 1 stycznia 2019 r. skróciły ten czas do 10 lat. Dotyczy to jednak tylko tych stosunków pracy, które zostały nawiązane po tej dacie. W przypadku osób zatrudnionych wcześniej, stosuje się 50-letni okres przechowywania dokumentacji. Istnieje jednak możliwość złożenia do ZUS raportów informacyjnych dotyczących osób zatrudnionych po 1 stycznia 1999 r. Wówczas okres ten ulegnie skróceniu do 10 lat. I w tym przypadku warto rozważyć outsourcing kadr i płac. Całą procedurą zajmą się profesjonaliści. Jest to duże ułatwienie dla pracodawcy.

źródło: mddp-outsourcing.pl

Najnowsze

Leave a Comment