Co to jest współczynnik Theta na giełdzie?

Co to jest współczynnik Theta na giełdzie

Współczynniki greckie określają wrażliwość rynku opcji, a także innych instrumentów pochodnych. Wyróżniamy pięć takich czynników, które pomagają określić zmianę wartości tych niezwykle wrażliwych instrumentów finansowych wynikającą ze zmian różnych parametrów.

Współczynniki greckie – zmienność wartości opcji przez zmiany określonych elementów

Współczynniki greckie służą określeniu zmiany wartości opcji, które wynikają ze zmian różnych elementów. Wyróżniamy pięć takich zmiennych, które mogą wpływać na wartość opcji. Jest to cena wykonania, cena kursu akcji, stopa procentowa wolna od ryzyka, czas do wygaśnięcia opcji oraz zmienność pierwotnego instrumentu. Każdy z tych elementów może mieć wpływ na zmiany wartości portfela opcji. Dla porządku wszystkie zostały nazwane greckimi literami – Delta, Theta, Rho, Vega i Gamma. Współczynniki te pomagają w zarządzaniu ryzykiem, ponieważ zabezpieczają portfel opcji przed wahaniami tych zmiennych.

Zarządzanie swoimi inwestycjami jest zdecydowanie bardziej pewne po określeniu, jaki wpływ mają wymienione wcześniej elementy na wartość portfela opcji. Współczynniki greckie umożliwiają analizę wrażliwości określającą nie tylko kierunek, lecz także siłę zmiany wartości opcji przy wahaniach danych zmiennych. Jednym z elementów, który nie jest brany pod uwagę podczas analizy wrażliwości, jest cena wykonania, ponieważ zostaje ustalona w chwili zawierania transakcji i nie ulega później już żadnym zmianom. Współczynniki greckie są przydatnym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem, jednak nie eliminują go kompletnie – na giełdzie nigdy nic nie jest w zupełności pewne.

Współczynnik Theta – związek z wartością czasową opcji

Jednym z pięciu greckich parametrów jest współczynnik Theta, który pomaga mierzyć zmiany wartości opcji pod wpływem mijającego czasu do wygaśnięcia. Oznacza to, że wartość współczynnika Theta jest niemal zawsze na minusie dla opcji kupionych, ponieważ wartość opcji zazwyczaj ulega zmniejszeniu wraz z upływem czasu. Z kolei dla opcji sprzedanych Theta zwykle jest dodatnia – przemijający czas w związku z tym przynosić korzyści osobom sprzedającym opcje, a kupujący zwykle tracą. Najwyższym współczynnikiem Theta charakteryzują się opcje krótkoterminowe oraz ATM, czyli At–The–Money.

Związek z czasem oznacza, że krótki okres wygaśnięcia opcji jest korzystny dla obu stron, ponieważ każdy następny dzień jest warty więcej. Kupujący korzysta z mocnego spadku wycen opcji, natomiast sprzedający zyskuje przez silny wzrost wyceny. Korzystanie z wiedzy, którą przynoszą analizy współczynników greckich, pozwalają zarządzać ryzykiem związanym z grą na giełdzie. Inwestowanie nie jest proste i ciężko jest na nim zarabiać bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednak nie warto się do giełdy zrażać i należy zdobywać umiejętności poprzez praktykę – zaczynając od założenia konta maklerskiego. Więcej informacji o rachunkach inwestycyjnych zawiera oficjalna strona duńskiego banku Saxo, który specjalizuje się w transakcjach online.

Zarządzanie ryzykiem – wnikliwe analizy wrażliwości rynku opcji

Zaczynając swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie, trzeba niejednokrotnie poświęcić wiele czasu i energii na naukę. Umiejętne korzystanie z analiz, jakie dają nam greckie współczynniki to tylko jedna z kwestii, które mogą nam pomóc odnieść sukces podczas inwestycji. Jednak wysiłek włożony w poszerzanie swojej wiedzy nie idzie na marne – ucząc się i nabywając coraz więcej doświadczenia, można lepiej zrozumieć zasady działania giełdy i tym samym skuteczniej mnożyć swój kapitał.

Najnowsze

Leave a Comment