Rola radcy prawnego w postępowaniu cywilnym

Rola radcy prawnego w postępowaniu cywilnym

Radca prawny jest profesjonalnym prawnikiem, którego praca polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz różnorakich podmiotów. Pomoc prawna może przybierać różne formy.

Może być to odpowiadanie na pytania prawne i sporządzanie porad prawnych, sporządzanie pism w kontaktach z innymi stronami czynności prawnych, pomoc w kwestiach organizacyjnych osób prawnych lub ułomnych osób prawnych a także (w odczuciu wielu osób przede wszystkim) w reprezentacji przed sądami. Najczęściej radcy prawni występują jako pełnomocnicy w procesach cywilnych. Rola pełnomocnika jest bardzo odpowiedzialna i wyczerpująca, dlatego też radcowie prawni mają jako pełnomocnicy pełne ręce roboty. To praca, która wymaga nie tylko zaangażowania, ale też olbrzymiej wiedzy i pewnych predyspozycji, co sprawia, że nie każdy może być dobrym radcą prawnym.

Obrona interesów mocodawcy

Klient przychodząc do radcy prawnego najczęściej wymaga sukcesu. Niestety w polskiej rzeczywistości, kiedy klient przychodzi do prawnika sprawa jest już tak zagmatwana, że nawet najlepsza kancelaria radcowska może mieć problemy z wygraniem sprawy. Rolą pełnomocnika procesowego jest dbać o interesy klienta. Nie zawsze będzie oznaczało to wygraną w sprawie. Pełnomocnik będący radcą prawnym musi zapoznać się ze stanem faktycznym sprawy i dokonać analizy go pod względem prawnym. Następnie powinien znaleźć rozwiązania najbardziej korzystne dla klienta. Nawet w obliczu przegranej pełnomocnik powinien robić wszystko by starty były jak najmniejsze. 

Cel działania

Niestety wbrew przekonaniom wielu osób w sporach sądowych nie chodzi o to który prawnik wygłosi ładniejszą przemowę. W rzeczywistości liczą się fakty i prawo. Prawnicy muszą popisać się nie tylko dobrą znajomością przepisów, ale także umiejętnościami logicznymi (połączenie przepisów z faktami) oraz retorycznymi (przekonanie sądu do swojej wersji). Niestety proces skonstruowany jest w taki sposób, że wszystkie te elementy muszą ze sobą współgrać. Często orężem okazują się starze orzeczenia sądów, w których tłumaczone są warunki zastosowania konkretnych konstrukcji prawnych. Dobry prawnik będzie umiał więc wykorzystać wszystkie dostępne środki (przepisy, interpretacje, wyroki, własne zdolności retoryczne) by jak najlepiej wpływać na pozycję klienta, nawet jeżeli sprawa z pozoru jest przegrana. 

Najnowsze

Leave a Comment