Pogoda w rolnictwie – najważniejszy czynnik dla udanych plonów

Pogoda w rolnictwie – najważniejszy czynnik dla udanych plonów

Każdy rolnik wie, że jednym z podstawowych czynników gwarantujących dobre zbiory i prawidłowe zaplanowanie pracy są warunki atmosferyczne. Od pogody zależy bowiem to, jakie prace podejmie rolnik w danym dniu. Sprzyjająca im pogoda jest gwarantem wydajnych plonów. Dlatego konieczne jest ciągłe monitorowanie warunków atmosferycznych.

Jak pogoda wpływa na prace polowe?

Pogoda dla rolników oznacza często nie tylko piękny, słoneczny dzień. Rolnicy niejednokrotnie z utęsknieniem wyczekują bowiem kilku dni deszczowych, by uprawy mogły się w naturalny sposób właściwie nawodnić. Jaki więc czynniki są istotne w pracach polowych:

  • temperatura – podstawowy czynnik pogodowy. Rolnicy muszą zwracać uwagę przede wszystkim na skrajne temperatury, które mogą mieć wpływ na wzrost roślin. Niebezpieczne są zarówno wyjątkowo upalne dni, jak i np. wiosenne przymrozki. Rolnicy w Polsce często zmagają się z tym drugim czynnikiem, z którym do czynienia mają przede wszystkim w okresach tzw. przedwiośnia i przedzimia;
  • światło słoneczne – ma podstawowe znaczenie w rolnictwie i często wynika z temperatury. Ma ogromne znaczenie dla roślin, gdyż wywołuje wiatry i reguluje parowanie. Co oczywiste ma wpływ na fotosyntezę;
  • wiatr – ma znaczenie przede wszystkim przy uprawie roślin wiatropylnych oraz zbóż. Wpływa też na osuszanie gleby po opadach. Mocny wiatr może też doprowadzić do strat w uprawach, np. powodując „płożenie” się zboża, które przez kontakt z podłożem nie będzie mieć dostatecznego dostępu do promieni słonecznych;
  • opady – deszczu i śnieg ale nie tylko, gdyż także rosa, osadzający się szron czy szadź, są głównymi dostarczycielami wilgoci do gleby. Poza tym opady same w sobie są czynnikiem przyczyniającym się do tworzenia gleby. Deszcz dostarcza roślinom niezbędną wodę ale też może być czynnikiem wpływającym na ich wzrost negatywnie. Zbyt obfite opady mogą bowiem zniszczyć glebę oraz doprowadzić do zniszczenia młodych roślin. Najbardziej niepożądane są opady grady, który niszczy nawet większe i silne rośliny. Z kolei śnieg jako dobry izolator pomaga roślinom w przezimowaniu. Stałość pokrywy śnieżnej ma tutaj podstawowe znaczenie.

W Polsce w zależności od regionu panują różne warunki atmosferyczne. Poza tym klimat naszego kraju ma charakter przejściowy, w związku z czym w ciągu roku mogą występować częste zmiany warunków atmosferycznych. Różna jest też, w zależności od regionu długość pór roku. Nieco inne warunki panują na Pomorzu niż w rejonach górskich. Zima bywa np. zwykle dłuższa i z nieco niższymi temperaturami na wschodzie kraju niż w regionach zachodnich. Niekorzystnie rozkładające się dni słońca i opadów mogą krzyżować plany rolników. Jednak w ogólnej ocenie klimat w Polsce sprzyja rolnictwu. Szczególnie uprawie roślin pastewnych. Rolnicy powinni jednak korzystać ze specjalistycznych portali internetowych publikujących wyczerpującą pogodę dla rolnictwa. Zapewni im to większy komfort prac i pozwoli na ich lepsze zaplanowanie.

Najnowsze

Leave a Comment